Sbor dobrovolných hasičů Kunžak

Vítejte na stránkách SDH Kunžak

2021    2020    2019    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008   

2021

    NOVÝ BETLÉM    zveřejněno 08.12.2021

V posledním týdnu listopadu, zejména pak o víkendu (prvním adventním letošního roku) jsme se zapojili do výstavby nového Betlému - přístřešku pro Svatou rodinu - Pannu Marii, svatého Josefa a Ježíše Krista.    DĚTSKÉ HŘIŠTĚ    zveřejněno 08.12.2021

Ve čtvrtek 28.10. jsme ve spolupráci se Svazem žen byly u slavnostního předání dalších třech atrakcí na dětském hřišti na Bělidle v Kunžaku. Houpačky a prolézačka byla zakoupena Obcí Kunžak. Akce se neobešla bez doprovodných her a samozřejmě bez výborného pohoštění pro všechny zúčastněné ze strany Žen.    VÝSTAVBA NOVÉHO KOLNÍKU    zveřejněno 08.12.2021

Začátkem září jsme se pustili do přestavby dosavadního kolníku, dalšího nového kolníku a společenského sezení se zastřešením. Dosavadní kolník bude mít nově opravenou fasádu, a další nový kolník vznikce na místě, kde nyní stojí stará kolna. Ta se zbourá a postaví se na jejím místě nová. Tímto nám vzniknou další skladovací prostory pro naší techniku a jiné potřebné nářadí. To vše bude zastřešeno novou krytinou, která je vedena před oba kolníky až po sezení. Veškerou tuto práci provádníme ve volných chvílích.    ZÁSAHY A TECHNICKÉ POMOCI - 2. pololetí    zveřejněno 08.12.2021

Od druhé poloviny letošního roku do teď jsme měli dalších 24 událostí, ke kterým jsme přijeli. Jednalo se převážně o technické pomoci, kterých bylo 15x, 5x požárů, 1x dopravní nehoda, 3x ostatní pomoci, kdy se jednalo o pomoc pro ZZS.
Prozatím máme tedy celkem 47 zásahů za celý rok 2021.
Jejich seznam najdete v odkazu zásahy

    ZÁSAHY A TECHNICKÉ POMOCI OD ZAČÁTKU ROKU    zveřejněno 15.06.2020

Od začátku roku jsme již měli celkem 10 požárů, 6 technických pomocí a jednu, kdy jsme pomáhali přenést pacienta. Jejich seznam najdete v odkazu zásahy

    PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ    zveřejněno 15.06.2021

V pátek 11.06. v pozdních odpoledních hodinách náš zaskočil prudký přívalový déšť, díky němuž stekla voda z polí na Pazdernách a potok se valil ulicemi Bystřická, B. Němcové (kdy na křižovatce s Nerudovou vzniklo jezero). Dále voda zatekla na dvůr KTZ s.r.o. a dál do Nové ulice, kde na parkovišti u obchodu Flop Straka vzniklo další jezero. Voda pokračovala přes zahradu hasičské zbrojnice až se dostala do Střížovické ulice. Po ustání deště vysvitlo slunce a všichni lidé, začali uklízet své chodníky od nánosů bahna, větví, trávy. I my jsme vyrazili s oběma vozidly na pomoc a myli jsme silnice a chodníky, aby vše bylo opět čisté.    MŠ KUNŽAK    zveřejněno 15.06.2021

V pátek 11.06. v dopoledních hodinách jsme opět zavítali za dětmi do mateřské školy, kde slavili Den dětí, abychom jim ukázali naše nové zásahové vozidlo Tatra Terra (v loňském roce jej vidět ještě nemohly). Děti vozidlem statečně prolézaly a ptaly se na všechno možné.

    RYCHLOSTNÍ ZÁVOD AUTOMOBILŮ    zveřejněno 15.06.2021

V sobotu 05.06. projížděla naší obcí kolona automobilů ze 60.let 20.století na své okružní trase z Jindřichova Hradce přes naší obec a opět zpátky do J. Hradce. A náš sbor byl požádán o zajištění bezpečnosti akce a o hlídání kontrolních bodů v rychlostním závodu automobilů, kdy účastníci závodu projížděli naší obcí a na náměstní měli za úkol, v co nejrychlejším čase projet rychlostní body a pak pokračovali zpátky. Byla to krásná podívaná.   |    Poslední aktualizace:    |   Podpora IE    |    © 2006    |   Webmaster © Verča + členové SDH    |   Design © Sambo    |