Hasičská zbrojnice SDH Kunžak

Galerie

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST (2008)

Uprostřed léta, 23. července, jsme se pustili do přestavby starých prostor přístavby hasičské zbrojnice na společenskou místnost se sociálním zařízením.

Nejprve jsme museli staré prostory vyklidit a poté vybourat jednotlivé příčky. Odstranili jsme část stropní omítky a shnilá prkna. Vzniklým otvorem jsme vyčistili půdní prostor od historické tepelné izolace, kterou tvořila vrstva písku a sena. Dále jsme museli kvůli hnilobě vyměnit několik trámů.

Ani podlaha nezůstala bez zásadních úprav. Původní prkna, která byla pouze na jedné části místnosti, jsme vyloupali a dost nás udivili pukliny v zemi. Kompletně jsme vykopali podlahu a srovnali do roviny. Na závěr nás čekalo okopání omítek. Stavební práce čítající postavení nových příček, instalatérské, elektrikářské a obkladačské práce prováděla firma, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené Obecním úřadem v Kunžaku. Celá rekonstrukce objektu byla dokončena a stavba předána k užívání dne 31. října 2008. Dodatečně jsme v jedné části místnosti snížili strop pomocí kovové konstrukce a stropních desek.

DVŮR - ÚPRAVA POZEMKU, STUDNA (2007)

Do úprav našeho dvora za hasičárnou jsme se pustili v loňském roce (2007) na jaře. Odstranili jsme kameny z půdy a urovnali terén. Načež jsme se rozhodli vyčistit a prohloubit studnu pod hruškou. S pomocí pana Zicha a jeho bagru jsme vykopali jámu, která se rychle plnila spodními prameny. Usadili jsme do ní 4 skruže a zasypali štěrkem a hlínou. Následně jsme urovnali povrch kolem studny a vyrovnali zeminou i zbytek dvora.

Koncem léta a začátkem podzimu Míra Dvořák spolu s Jirkou Zátopkem vyzdili z přírodního kamene nadzemní část studny. Ještě jí čekají dokončovací práce. Letos na jaře jsme dokončili teréní úpravy dvora včetně zasetí trávy a vysazení živého plotu ze smrčků, abychom oddělili dvůr od průchozí cesty, kterou si lidé zkracují cestu ze Střížovické ulice do Nové.

SV. FLÓRIAN (2007)

V souvislosti s oslavami 130. výročí založení SDH v Kunžaku jsme nechali vyrobit u Slavomíra Nováka sochu patrona hasičů sv. Flóriana. O umístění skříňky pro sv. Flóriána do fasády zbrojnice se postarala trojice - Míra Dvořák, Jirka Zátopek a Olda Sýkora.
Nápis kolem skříňky namaloval Bohumil Bílý.

PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE (2005)

V roce 2005 bylo zastupitelstvem Obce Kunžak schváleno zakoupení a následná demolice domu č.p. 200, který byl již v katastrofálním stavu. Na jaře, 16. dubna, se skupina hasičů ve spolupráci s obcením úřadem dala do bourání a odklízení sutin. Na místě tohoto domu byla vybudována přístavba nové garáže pro techniku zásahové jednotky obce.

Tuto přístavbu po vypracování projektové dokumentace vystavěla firma STAVING, Studená, spol. s r.o. I my jsme přispěli trochou do mlýna a krov a podbití říms na této přístavbě jsme zhotovili vlastními silami za dozoru firmy Tesařství Kudrna Josef. Po dokončení prací na přístavbě firma
TESCO Jindřichův Hradec s.r.o. položila nové chodníky kolem celé zbrojnice.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu Obecního úřadu v Kunžaku v čele se starostou Jaroslavem Čapkem, za kladný a účelný přístup k potřebám sboru dobrovolných hasičů, zvláště pak zásahové jednotky a to nejen v modernizaci zbrojnice, ale také v celkové vybavenosti a zvyšování akceschopnosti jednotky.   |    Poslední aktualizace:    |   Podpora IE    |    © 2006    |   Webmaster © Verča + členové SDH    |   Design © Sambo    |